Úvod

GRAPPY

Grappa je označení pálenky ze zkvašených zbytků po lisování hroznů k výrobě vína.

V současné době je tento termín chráněn předpisy Evropské unie a vyhrazen pouze pro lihovinu, vyrobenou na území Italské republiky.